Fotowoltaika dla Ciebie!
Rosnące ceny energii to problem, który może rozwiązać instalacja fotowoltaiczna, czyli Twoja własna mikroelektrownia! Pomożemy dopasować instalację do Twoich potrzeb, znaleźć oferty wiarygodnych wykonawców oraz dobrać źródło finansowania.
Kalkulator - wprowadzenie
Nasz kalkulator umożliwi Ci dobór odpowiedniej mocy instalacji, ale także da orientacyjne informacje o kosztach, źródłach finansowania oraz okresie zwrotu z inwestycji.
1. Informacje o budynku
1.1 Pod jakim kątem nachylony jest Twój dach?
Dach płaski (0˚)
Lekkie nachylenie
(20˚)
Standardowe
nachylenie (35˚)
Mocne nachylenie
(45˚)
1.2. W którym kierunku odwrócona jest część dachu, na której umieścisz instalację fotowoltaiczną?
Północ
Południe
Wschód
Zachód
Południowy wschód
Południowy zachód
1.3. Podaj informacje rozliczeniowe:
Roczne zużycie energii (kwh)
Opłata miesięczna za prąd (zł)
0 kWh
2. Informacje o instalacji:
Optymalna moc Twojej instalacji na podstawie podanego zużycia to: 0 000 kWp. To mniej więcej 00 paneli, a więc potrzebujesz około 000 powierzchni dachu.

Szacowany roczny uzysk energetyczny: 000 kWh
Liczba paneli ustalona przy założeniu mocy jednego panela 330 Wp: 2Orientacyjny koszt instalacji: 0 000
Koszt instalacji jest zbyt wysoki? Zmniejsz moc instalacji. Co prawda nie pokryje ona całego Twojego zapotrzebowania na energię ale rachunki za energię będą niższe niż obecnie.2 kWp
10 kWp
0.0 kWh

Uwaga - Twoja instalacja będzie przewymiarowana w stosunku do obecnego zużycia energii. Jeżeli nie planujesz zwiększenia zużycia energii, przewymiarowanie instalacji nie da Ci żadnych korzyści, a wydłuży okres zwrotu z inwestycji.
Instalacja o mocy: 00 kWp
Wytworzy rocznie: 00 kWh
Pozwoli to zaoszczędzić rocznie: 0,00
a Twoje roczne koszty energii wyniosą około: 0,00
Orientacyjny koszt instalacji: 0 000
3. Analiza finansowa
Źródło finansowania
Dotacja (%):
20%
80%
0 kWp
Ulga podatkowa
Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która powinna być dla nas opłacalna. Kluczowy jest tu okres zwrotu z naszej inwestycji - im wyższa dotacja, tym krótszy okres zwrotu. Pamiętajmy, że współfinansowanie instalacji w ramach kredytu wydłuża okres zwrotu, czasami jednak jest konieczne abyśmy mogli wcześniej korzystać z naszej mikroelektrowni fotowoltaicznej.
4. Wynik
Szacowany roczny koszt energii elektrycznej bez instalacji PV: 0 000
Szacowany roczny koszt energii elektrycznej z instalacją PV: 0 000
Roczna oszczędność: 000
Prosty czas zwrotu bez dofinansowania i kredytu: 0000
Prosty czas zwrotu z dofinansowaniem lub kredytem: 0 000 (z uwzględnieniem ulgi podatkowej): 0000
Wymagane jest zaznaczenie wszystkich zgód.
Wróć do formularza